Pracujeme s BIM! Čo to je?

BIM je skratko pre BUILDING INFORMATION MODELING – ide o nový spôsob spracovania projektovej dokumentácie, pri ktorej sa využíva tzv. virtuálny model navrhovaného objektu/budovy.

Detailnosť vypracovania BIM projektu je definovaná tzv. LOD (level of detail), ktoré určuje podrobnosť spracovania všetkých informácii v projekte. 

Celý projekt je vymodelovaný v 3D a zbiera dáta o každom detaile stavby. Tieto informácie ďalej poskytuje ľudom, ktorí majú k modelu prístup. Využívať ich môžu napríklad projektový statik, rozpočtár, kúrenár alebo elektrikár.

BIM
Detailný náhľad na časť projektu spracovaného v BIM
model rodinného domu v 3D
Zjednodušený náhľad projektu RD v Sekuliach spracovaného v BIM

Informácie je možné využiť ešte pred realizáciou projektu napríklad na výpočet ceny stavby, dĺžky výstavby či na zamedzenie prípadnej kolízie jednotlivých sietí, ku ktorým dochádza vo väčšine projektov riešených v 2D. Po realizácii projektu je možné využiť BIM model pri správe budovy.

BIM šetrí čas a financie investorov počas celej životnosti stavby. Vstupná investícia je síce vyššia, než pri spracovaní pomocou bežných 2D projektov, no táto investícia sa v konečnom dôsledku veľmi vypláca.