PÍŠEME PRE VÁS

Novinky z architektúry, tipy, rady a nápady

Vyberte si dokonalý základný modul

Pri navrhovaní svojho nového domova prostredníctvom nášho modelovacieho systému si na začiatku vždy vyberáte základný modul, ktorý má šírku 5,5

Územnoplánovacie pojmy

Neviete sa orientovať v skratkách a pojmoch z architektonických plánov? Pripravili sme pre vás krátky prehľad.

Rozdelenie projektovej dokumentácie

Každý projekt prechádza rôznymi fázami vypracovania, ktoré sú potrebné k jednotlivým administratívnym úkonom.

Odstupové vzdialenosti

Vymedzené odstupy medzi domami musia umožňovať údržbu stavieb aj využívanie priestorov medzi stavbami.

Čo je jednoduchá stavba?

Pojem „jednoduchá stavba“ definuje Zákon č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – stavebný zákon) § 139b.

Pracujeme s BIM! Čo to je?

Ide o skratku z BUILDING INFORMATION MODELING. Je to nový spôsob spracovania projektovej dokumentácie.