Zakladateľ projektu Navrhni si dom Ing.arch. Peter DANKO

Vyštudoval architektúru a urbanizmus na Fakulte umení TUKE v Košiciach. Počas školy absolvoval študijný pobyt v Miláne.

Tu, konkrétne na Politecnico di Milano Bovisa, študoval architektúru, urbanizmus a pozemné staviteľstvo. Po návrate domov, popri inžinierskom štúdiu na FU TUKE, začal so štúdiom na Stavebnej fakulte TUKE v Košiciach, odbor nosné konštrukcie budov.

Počas školy absolvoval prax v ateliéroch Drahovský Pásztor Architekti (DPA) a ATRIUM architekti.

V roku 2017 úspešne dokončil štúdium.

Po škole pracoval pod vedením Ing.arch. Paľa Škombára pre Architectural Studio Zeppelin.

V roku 2018 založil ateliér CTRL+D architekti, kde sa stal aj jeho vedúcim členom.