Náš ateliér tvorí odborný tím ľudí, stavebných inžinierov, architektov a projektantov, ktorí pôsobia v praxi už dlhé roky.

Vďaka tomu vám vieme poskytnúť tie najkvalitnejšie informácie z oblasti architektúry a stavebníctva, ako sú jednotlivé stavebno-technické riešenia komplikovaných detailov, odborné posúdenia skutkového stavu stavby, či riešenia problémov so „zavlhovaním“ stavby.

Radi vám pomôžeme aj s výberom jednotlivých stavebných materiálov, obkladov či interiérového nábytku.