Keďže pracujeme v BIM, váš projekt je k nahliadnutiu v 3D počas celého procesu navrhovania stavby, ale aj po nej. Na zdieľanie 3D modulu využívame aplikáciu BIMx, ktorú si viete stiahnuť do svojho mobilu a mať tak váš domček vždy so sebou.

Na vyžiadanie vám vypracujeme aj slnečnú štúdiu (znázornenie presvetlenia objektu počas celého dňa) alebo krátke video vášho návrhu. Z každého modelu vám vieme vyrobiť virtuálnu prehliadku, či sadu pekných vizualizácií.

Pre odbornú verejnosť radi spracujeme „mračno bodov“ (pointcloud) do skutkového stavu stavby (BIM), z ktorého vieme následne vypracovať pôdorysy, rezy a 3D model.